Üsküdar Üniversitesi
Bizi Arayın

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız Kalite Politikamız 2 Kalite Politikamız 3

Vizyonumuz

Bireylerin ruh sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve beyin merkezli tüm hastalıkların tedavisinde;  başta hasta mahremiyetinin en üst düzeyde tutulması olmak üzere hasta haklarına saygılı ve etik değerlere bağlı, tedavi edici uygulamaların yanında koruyucu hekimliği de benimseyen, üniversite işbirlikleri ve uluslararası akreditasyon standartları ile uluslararası arenadaki gelişmeleri yakından takip eden bir kuruluş olarak, davranış sağlığı alanındaki tedavileri her zaman bir adım ileriye taşımak hedefindeyiz.

Misyonumuz

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; uluslararası standartlarda, çağdaş  bilimin ışığında, farklı disiplinlerin ortak çalışması anlayışı ile ilerleyen, sağlıkta mükemmeliyet merkezi odağıyla, danışanların hayatında fark oluşturan bir sağlık kuruluşudur. 

Değerlerimiz ve Yaklaşımımız

- Sunduğumuz hizmetin her adımında daima hasta hak ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta odaklı çalışır, hasta güvenliği, hasta ve yakınlarının memnuniyetini her şeyin üstünde tutarız.

- Psikiyatri, Nöroloji, Nöroşirürji ve Psikoloji dallarında multidisipliner bir sağlık hizmeti sunarız.

- Beyin merkezli tüm hastalıklar ve tedavileri konusunda mükemmeliyet merkezi standartlarını benimseriz.

- Davranış sağlığının korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili iddiamızı akademik kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz bilimsel ortaklıklarla sürekli destekleriz.

- Alanımızdaki yasa, yönetmeliklere ve mesleki etik ilkelerine uygun olarak çalışırız.

- Sürekli kalite iyileştirme anlayışımızda bilgi, yenilikçilik ve insani değerleri benimseriz.

- Ekip çalışması ve işbirliğinin öne çıktığı bir çalışma ortamı yaratırız, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli birer çalışan olmalarını destekler ve teşvik ederiz.

- Hastalarımız, hasta yakınlarımız ve çalışanlarımız için en güvenli çalışma ortamını oluşturur, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve çağdaşlığını destekleyecek teknolojileri takip ederek altyapımızı geliştiririz.

- Güncel, uluslararası standartta tanı ve tedavi hizmeti sunarken hasta ve hasta yakınlarını da bilinçlendirerek ve destekleyerek onların da bu süreçlere tam katılımını sağlarız.

-  Uluslararası sağlık akreditasyon standartlarında hizmet sunar ve bu standartlardan ödün vermeyiz.

- Yalnızca tanı ve tedavi hizmetleriyle değil aynı zamanda koruyucu sağlık hizmeti sunmak için faaliyetlerde bulunur,  toplumun ruh sağlığının korunmasına hizmet ederiz.

- Etkili bir yönetim ve işletim sistemi kurmak ve en kaliteli hizmeti sunak için süreçlerimizi ve sonuçlarımızı bilimsel yöntemlerle izleriz.

- Doğru teşhis ve tedavi hizmetlerini, bilimsel normlarda ve en uygun fiyatlarla sunarız.

- Kişiye özel tanı ve tedavi yöntemlerini benimseriz.

- Tıp biliminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla AR-GE faaliyetlerini önemser, Üsküdar Üniversitesi ile ortak bilimsel çalışmalar yürütüyoruz.

- Sadece yapılanı değil, yapılmayan tedavilerin de sorumluluğunu üstleniriz.

-  Bilimin ve teknolojinin sunduğu  olanakları  kullanarak her zaman “daha iyiyi” sunmak hedefiyle çalışırız.