Üsküdar Üniversitesi
Bizi Arayın

Erişkin Psikiyatri

Erişkin Psikiyatrisi

Bölüm Hakkında

Erişkin Psikiyatrisi; 18 yaş ve üzerindeki bireylerde psikiyatrik hastalıkların tanısal değerlendirmesi ve tedavisi ile ilgilenir. 

Hizmet sunumu, yataklı servislerde ve ayaktan poliklinik takibi ile en çağdaş araç ve yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Psikiyatri Uzmanları, Uzman Klinik Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Ergoterapi Uzmanlarından oluşan ekibimiz, danışanın kapsamlı değerlendirilmesi ve tedavi sürecinde iş birliği içinde olarak çalışmalarını yürütür. Klinik muayenenin sonrasında gerekli görülen beyin görüntüleme teknikleri, laboratuvar-kan tahlilleri, nöropsikolojik testler ve gerekli durumlarda diğer branş hekimlerinden diğer tıbbi branşlarla konsültasyonlar ve sosyal çalışma raporuna göre konulan ön tanıya/tanıya göre tedavi planı ilgili klinik kılavuz çerçevesinde oluşturulur. 

Tedavi sunumu hastanın üst düzey yararını önceleyerek, bireysel otonomisi ve tercihine de saygılı olma koşulu çerçevesinde; ayaktan, gündüz hastanesi ya da yataklı serviste olacak şekilde planlanır. Yine aynı ilkelere bağlı olarak çağdaş tıbbın elindeki tüm tedavi olanakları, tedavi başarısının en üst düzeyde olması hedeflenerek kullanılır. Hastanın ihtiyacına göre biçimlendirilen tedavi şemasında ilaç tedavisi ve diğer biyolojik tedaviler (beyin uyarım teknikleri, fototerapi vb.), bireysel/çift/aile ve grup psikoterapi çalışmaları, sosyal çalışma, ergoterapi gibi hizmetler en iyi verim alınacak şekilde, uygun zaman dilimlerinde kullanılmaktadır.  

Erişkin Psikiyatri Biriminde Hizmet Alanlarımız

a) Depresyon

Depresyon tıpkı diğer hastalıklar gibi, genellikle benzer fakat kişiden kişiye de değişiklikler gösteren bir grup belirti ve bulgulardan oluşur. Sürekli olarak üzgün ya da "boş" hissetme, umutsuzluk, çaresizlik, suçluluk ya da değersizlik duyguları, halsizlik ya da günlük işlere karşı ilgide azalma, cinsel istekte azalma, iştah ve uyku düzeninde bozulma, sinirlilik, kolayca ağlama, kaygı ve korkular, konsantrasyonda azalma, unutkanlık ve karar vermekte güçlük, intihar düşünceleri, intihar planı ya da girişimi, uzun süreli tedaviye yanıt vermeyen bedensel şikâyetler ve ağrılar olur. Detaylı Bilgi İçin : https://npistanbul.com/depresyon

b) Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk' depresyon (elem, keder, isteksizlik, endişe, kaygı, korku, karamsarlık, mutsuzluk) ve mani (aşırı neşe, cesaret, enerjik olma, çok konuşma, çok para harcama, abartılı mutluluk] dönemlerinin olduğu bir tür ruhsal rahatsızlıktır. Detaylı Bilgi İçin: https://npistanbul.com/bipolar-bozukluk-manik-depresif-hastalik-iki-uclu-bozukluk

a) Panik Bozukluk

Kişi aniden başlayan ve çok yoğun olarak çarpıntı, titreme, nefes darlığı, baş dönmesi, ölecekmiş ya da kontrolünü kaybedecekmiş korkusu yaşıyorsa bu durum psikiyatrik bir rahatsızlık olan 'Panik Bozukluğu'na işaret eder. Kişi kalp krizi ya da beyin kanaması geçireceği, felç olacağı, aklını kaybedeceği korkusuyla sık sık acil servislere başvurur, tetkikler yaptırır. Aynı korkuyla yalnız kalmaktan, kalabalık yerlere girmekten, araba kullanmaktan kaçınması, kişinin yaşam kalitesini ileri derecede bozabilir. (Daha fazla bilgi için www.e-psikiyatri.com)

b) Fobik Bozukluklar

c) Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Huzursuz, rahatsız, sıkıntılı, tedirgin, çabuk kızan, öfkeli, sabırsız, yerinde duramayan, gergin, yüksek ses tonu ile konuşma gibi belirtiler verir. Gürültülü sese duyarlıdır. Hep kötü bir şey olacak beklentisi içindedir. Bedensel belirtiler; uyuşma, karıncalanma, ağrılar, çarpıntı, derin nefes alma, hava açlığı, titreme, kızarma, göğüs ağrısı, sıkışma, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, sık idrara gitme, baş dönmesi, iştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk şeklindedir.

Yeme bozuklukları iki klinik tabloyu içermektedir. Detaylı Bilgi İçin : https://npistanbul.com/yeme-bozukluklari

a) Anoreksiya Nervosa

Anoreksiya Nervosa, bireyin kendi bedenini algılamasının bozulması ve sonuçta kendisini kilolu algılaması, beslenmeyi reddetmesi, bu nedenlerle de aşırı kilo kaybına uğramasıyla karakterize bir bozukluktur. Ruhsal bozukluklar içinde ölümle sonuçlanabilecek nadir bozukluklardan birisidir.

b) Bulimia Nervoza

Aşırı yemek yeme ve diyet dönemlerinin iç içe olduğu bir yeme bozukluğudur. Bulimia Nervosa ergenlik ve erken yetişkinlik dönemlerinde başlar. Bulimia hastalarının %90'ını kadınlar oluşturur. Bulimia hastalarının dürtü kontrolünde yaşadığı problemler nedeniyle pek çok sorun da beraberinde kliniğe taşınmaktadır. Madde kötüye kullanımı, emosyonel dengesizlik ve intihar girişimlerine de bu hastaların hikâyelerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Detalı Bilgi İçin : https://www.e-psikiyatri.com/bulimia-nervoza-dislere-de-zarar-veriyor-50104

a) Şizofreni

Bilişsel ve duygusal süreçlerde ağır bir yıkım sonucu gerçekleri test etme yetisinin bozulmasıdır. Alt gruplarına göre tedavi şekli değişir. Yapılan araştırmalar şizofreninin bir beyin hastalığı olduğu yönündeki görüşleri güçlendirmektedir. Beyindeki genlerin hatalı protein üretmesini önlemeye yönelik tedaviler ve uygun ilaçlar üzerinde durulmaktadır. Detaylı Bilgi İçin : https://npistanbul.com/sizofreni

b) Sanrısal Bozukluk

"Hezeyanlı Bozukluk" olarak da bilinen hastalığın çeşitli tipleri vardır. Kuşkuculuk, büyüklük, erotik, hezeyan, kıskançlık gibi düşünce bozuklukları ile seyreder. Kişinin gerçek olmayan düşünceleri yaşamını etkiler, dost ve düşmanını karıştırmasına neden olur. Toplumsal rolü bozulur, uyumsuzluk görülür. Bu kişilerin beyinlerin de şüphecilik, kıskançlık, öfkelilikten sorumlu alanlarının kimyasal dengesi bozulmaktadır. Detaylı Bilgi için: https://npistanbul.com/paranoid-kisilik-bozuklugu-nedir sayfamızı ziyaret ediniz.

Herhangi bir travmaya maruz kalan bazı kişilerde, fiziksel bir yaralanma olmasa bile, duygusal sorunlar ortaya çıkabilir. Korku, endişe, suçluluk, pişmanlık, öfke, karamsarlık, panik, çaresizlik ve utanç gibi duygular çok derin ve yoğun yaşanır. Bu duygular sık sık değişebilir. Kişi kendisini eskiye kıyasla daha sinirli hisseder. Bazı duygularda ani iniş-çıkışlar olur. Endişeli, sinirli ya da karamsar olur. Detaylı Bilgi İçin : https://npistanbul.com/travma-sonrasi-stres-bozuklugu

Kişilerin herhangi bir hastalığı olmadığı halde yaşamış olduğu fiziksel şikayetlerdir. Kişiler bu durumlarda vücutlarının çeşitli bölgelerinde ağrı ve baskı hissetmektedir. Bitmek bilmeyen şikâyetlerden yakınmaktadırlar. Kişinin yaşamış olduğu psikolojik süreç bu ağrılara neden olabilmektedir. Hastanın klinik tablosuna göre tedavi süreci yürütüldükten sonra kısa süre sonra iyileşme kaydedilmektedir.

Alkol, sigara veya diğer madde kullanımında psikolojik ve fiziki bağımlılıklar toplumda gittikçe yaygınlaşmaktadır. Özellikle gençleri etkileyen keyif verici madde düşkünlüğü ve onsuz yapamama hali özel tanı ve tedavi yöntemleri gerektirir. Bu kişilerin bir süre sonra beyinlerinde hasar oluştuğu düşünülürse tedaviye biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlardan yaklaşmak gerekir. Keyif verici madde kişinin yaşamında tek amaç ve beklenti olmuşsa, tedavi aciliyet kazanır. Bedensel zararlar başlamışsa, tehlikeli kullanım söz konusudur. Bağımlılık biriminde psikolog ve psikiyatrist işbirliği ile uygun tedavi gerekir. Detaylı Bilgi İçin : https://npistanbul.com/npamatem-ergenler-alkol-ve-madde-kullanim-sorunlari

 

Uykusuzluk, horlama, uyku apnesi başlıca uyku bozukları olup uykuda bacak hareketleri bozukluğu, huzursuz bacak sendromu, narkolepsi, katapleksi, uyku terörü, diş gıcırdatma, gece yatağı ıslatma gibi oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Uyku bozuklukları arasında uykusuzluk, horlama, uyku apnesi en sık görülen uyku bozuklukları olup birçok çeşit nörolojik bozukluklar bulunmaktadır.  Detaylı bilgi için : https://npistanbul.com/horlama  ve https://npistanbul.com/uyku-ve-uyku-bozukluklari  sayfalarımızı ziyaret ediniz.
Aşırı mastürbasyon, cinsel istekte azalma, cinsel uyarıda azalma, orgazm olamama, erken boşalma, hoş olmayan duygular, ağrılı cinsellik gibi cinsel yaşam bozukluklarıdır. (Daha fazla bilgi için www.e-psikiyatri.com)
Kişinin sürekli kendisiyle birlikte devam eden hastalığı ile birlikte yaşamış olduğu psikolojik süreçlerdir. Bu noktada kişi hastalığının tedavisinin dışında psikiyatrik destek de almalıdır. Örn. diyabet, kanser, romatolojik hastalıklar, kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon vb.

Paranoid Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Şizoti-pal Kişilik Bozukluğu, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Sınırda Kişilik Bozukluğu, Histrionik Kişilik Bozukluğu, Pasif-Agre-sif Kişilik Bozukluğu, Sado-Mazoşist Kişilik Bozukluğu'dur. Kişilik bozuklukları ergenlik döneminde ya da daha erken dönemde gözlenir. Kişilik bozuklukları kişinin topluma uyumunda belirgin bozulmalara yol açar. Kişi ilişkilerinde ve iş yaşantısında önemli problemlerle karşılaşır ve çevresindeki insanlarla ilişkilerinde sorunlar yaşar. (Daha fazla bilgi için www.e-psikiyatri.com) Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/paranoid-kisilik-bozuklugu-nedir sayfamızı ziyaret ediniz.

Stresli bir evlilik taraflar üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Acı, elem duygusu, endişe, yüksek düzeyde gerilim ve depresyon gibi problemlere yol açar. Eğer devam ederse fiziksel sağlığı da olumsuz etkiler. Çatışmalar büyük olduğunda aileye etkisi de derindir. Yoğun çatışmalı evliliklerde büyüyen çocuklar, diğer çocuklardan daha fazla probleme sahip olmaktadırlar. Evlilik çıkmaza girdiğinde eğer önlem alınmazsa evliliği bitme noktasına getirebilir. Çiftler bunu çözemezlerse profesyonel bir yardıma ve evlilik terapisine ihtiyaç vardır. Detaylı Bilgi İçin : https://npistanbul.com/aileevlilik-terapileri-cift-terapisi

Gençlik çağında başlayan kadın ve erkekte aynı oranda görülen bir hastalıktır. Çekingenlik olarak bilinen kişilik özelliği gösterirler. Toplum içinde korku, heyecan, terleme, el titremesi, yüz kızarması, bulantı, kusma, idrara gitme hissi, heyecan hali görülür. Göz teması kurmak istememe ve öz güven eksikliği ve kendilerini beceriksiz, yetersiz görme eğilimindedirler. Hata yapma, mahcup olma korkusu içinde yaşarlar.

Sosyal Fobi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. Hüsnü ERKMEN
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. H. Nesrin DİLBAZ
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. Sermin KESEBİR
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. Gül ERYILMAZ
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. Onur NOYAN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Semra BARİPOĞLU
Psikiyatri Hizm. Genel Koordinatörü / Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Alptekin ÇETİN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Alper EVRENSEL
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Sinem Zeynep METİN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Dilek Meltem TAŞDEMİR ERİNÇ
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Fagan ZAKİROV
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Elvin GULİYEV
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Mürüvvet TOPALOĞLU
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Mahir YEŞİLDAL
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Ahmet YOSMAOĞLU
Psikiyatri Uzmanı

Randevu Al