Üsküdar Üniversitesi
Bizi Arayın

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel sorunlar, olumsuz deneyimler, travmalar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler ve cinsel işlev bozukluklarını kapsamaktadır.

Cinsel sorunlar bazen de başka psikiyatrik bozuklukları da ortaya çıkarabilmektedir.

Cinsel Sorunlar Ne Gibi Olumsuzluklara Neden Olur?

Sağlıklı cinsel yaşantının mutluluk, iyi uyku, beden ve ruh sağlığı getirmektedir.,

Cinsel sorunlar, cinsel yaşantıdaki olumsuz deneyimler psikiyatrik sorunları da ortaya çıkarabilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre cinsel sağlık; cinsellik ve cinsel ilişkilere olumlu ve saygıdeğer bir yaklaşım getirmenin yanı sıra zorlama, ayrımcılık ve şiddetten uzak olarak keyifli ve güvenli cinsel deneyime sahip olmanızı gerektirir.

Cinsel sorunların aşılması, cinsel sağlığın sağlanması ve sürdürülmesi için, tüm kişilerin cinsel hakları korunmalı ve yerine getirilmelidir.

Kişinin cinselliği erken çocukluk döneminden itibaren tanımaya, deneyimlemeye başlamaktadır. Cinsel kimliğimizin ilk çizgileri 3-6 yaş arasında oluşur; ergenlik döneminde iyice belirginleşir. Bu dönemlerde kişinin duyduğu, öğrendiği, yaşadığı cinsellikle ilgili her ayrıntı ilerideki cinsel yaşantısının kalitesi için temel belirleyicilerdir. Cinsel sorunların yaşamaması için kişilerin bu dönemi her bakımdan sağlıklı geçirmeleri gerekmektedir.

Cinsel Sorunlar Nasıl Aşılmalıdır ve Neler Yapılmalıdır?

  • Cinsel sağlığın önemli bir kısmının sağlıklı cinsel işlevselliktir.
  • Cinsel yaşantı, cinsel zevk, doyum ve yakınlık hayatın doğal bir parçası olarak, kişi arzu ettiğinde deneyimlenebilmelidir.
  • Cinsel yaşantı için “doğru” olarak tanımlanacak bir yol olmamakla birlikte; cinsellikle ilgili en önemli önyargılardan biri sadece güdülerle yaşandığıdır.
  • Yaygın bilinenin aksine cinsellikle ilgili genel geçer bilgiler mevcuttur ve bu bilgileri öğrenmek ve uygulamak cinsel yaşantının kalitesini arttırır. Bununla birlikte herkesin kendi cinselliği ile ilgili keşfedeceği bireysel nitelikler vardır. Bunlar başka kişilerin ve hatta canlıların cinsel-fiziksel ve ruhsal sınırlarına saygı gösterildiği ölçüde deneyimlenebilir; bu noktada cinsel sağlık açısından kabul görmüş ve tanımlanmış bir “normal” yoktur.
  • Sonuç olarak cinsellik zevk alarak, kendi beden sınırlarımızı iyi tanıyarak ve koruyarak, partnerimizin sınırlarına saygı göstererek, sorumluluk duygusuyla ve istendiğinde yaşanması gereken, sağlıklı yaşamın mutlak bir işlevidir.

Sağlıklı cinsellikle ilgili bir diğer yanlış bilgi de mutlaka partnerle yaşanması gerekliliğidir. Bazı kişiler cinselliği tek başlarına (da) deneyimlemek isteyebilirler. Tek başına da olsa düzenli cinsel yaşantı kişinin bedensel ve ruhsal sağlığı ve kendi bedenini tanıması adına faydalıdır. Bilinmelidir ki cinsel yaşantı, cinsel zevk ve cinsel tatmin öncelikle kişinin kendi kendine sorumluluğudur; partnerin cinsel yaşantısından tatmin ve zevk alması ikinci adımdır.

Cinsel sorunların yaşanmaması için , kişilerin cinsel sağlık hakkında bilgi, eğitim ve tıbbi bakıma erişebilmesi gerekmektedir. Konuyla ilişkili sağlık çalışanları kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, psikiyatri uzmanları, aile hekimleri, ebeler olarak sıralanabilir. İstenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlemleri alınmalı; gerektiğinde bakım ve tedavi istenebilmelidir.