ÖNEMLİ BİLGİLER

Psikoterapi Nedir ( Broşür )

Yanlış İnanış

Yakın arkadaşlarla ya da akrabalarla konuşmak gibi bir sohbet şeklidir.

 

Psikoterapide Asıl Amaç

Psikoterapi de asıl amaç rahatlatmak, neşelendirmek, hak vermek değildir. Empatl kurarak beraberce üzülmek ya da kişinin üretemedlğl çözümü doğrudan bulup empoze etmek değildir. Psikoterapi ortamı, kişinin kendini tanıması ve çözümlerine ulaşabilmede gerekli patolojik zeminin aluşbıuknaya çalışıldığı bir ortaklıktır.

 

Gerçek Olan

Baş edilemeyen duygu ve düşüncelerden kurtulmak, düşüncelerin sağlı İdi tarafa doğru dönmesiyle kişinin asıl hedefte ulaşmasında kendnl engeleyen blokajlan görebilmesini sağlamak ve duyguları da yöneterek yeniden doğru yapılanmaktır. Kısaca mantığı devrede tutarken sorunları çözmede alternatif yolların danışan tarafından görülebilir bale gelebilmesi İçin, Idşlye özel uygun teknikler İle problemin kaynağına İnerek, Idşlyl tıkayan yolu açmak ve kendini sağlıklı şekilde gerçekleştirmesini sağlamaktır.

 

Gidilecek Yol

Duygu değişimleri kişinin yaşama ait bakış şeklini farklılaştırır. Duygular ile baş etmede güçlük çekildiğinde mantık devreye sokulamaz. Mantık: Aklın bulduğu, duygunun doğurduğu, sevginin yoğurduğu tecrübe çocuğudur. Tecrübeler kişilere yol gösterendir. Yaşanan tecrübelerin ağırlığı altında ezilen beden, doğru tepkiyi veremeyebilir. Bedenin tepkileri farklılaşabilir ve kişi sözcükler yerine o tepkilerle kendisine ve dışarıya mesaj verir. Bu mesajlar genellikle olumsuz duygular ve düşüncelerin ardından çıktığından, yaşamı kısıtlayan hale gelmemizi sağlarlar. Yaşam kalitesinin bozulması, seçilen hedefin unutulması ya da artık hedefin görünemez hale gelinmesi, terapi sürecinin artık devreye girmesini gerektirmektedir.

 

Terapistin Vazifesi

Psikoterapi ortamı biraz da denizciliğe benzer. Hayat denize, kişinin hayatta kapladığını varsaydığı yer gemiye, kişi kaptana, terapist ise kılavuz kaptana benzetilebilir. Kişi kendi hayat gemisini kullanmakla yükümlüdür çünkü kaptan odur ve sorumluluk ona aittir. Ancak gemisini kullandığı alanda başka gemiler ve hayat denizinde fırtınalar, girdaplar ve su altında göremeyeceği çıkıntılar olabilir. Burada devreye kılavuz kaptan yardımı yani terapist girer. Kişinin hayat denizinde gemisin] minimum risklerle güvenli denizlere ulaştırmasında kılavuzluk yapar. Özellikle bu yönüyle hayat dümenine yeni geçmiş olan çocuk ve gençlerde uygulanan terapiler tedavide büyük öneme haizdir.

 

İlk Adım

Psikoterapiye gitmenin utanı¬lacak bir şey olmadığı artık tüm dünyaca bilinmektedir. Pek çok başarılı kişinin ardında psikolojik danışmanlar vardır. Kişinin kendindeki eksiklikleri ya da kendisini zorlayan süreçleri bilip hareket etmeyi istemesi son derece akıllıca bir seçimdir. Kendini çözümlemek, çözümle¬meyi istemek ve bu kararı alıp, kararın arkasında durmak ilk adımdır.

 

Psikoterapist Ne İster

Gelen danışanın tedavi süreci bittiğinde, eğer İlaç kullanımı artık tamamlanmışsa yeniden İlaç kullanmaya başlamaması İçin gerekil şartları öğrenmiş olmasını; ne doktora, ne ilaca, ne de pslkoloğa bağımlı olmamasını ister.

PSİKOTERAPİ BİREYSEL ÖZGÜRLÜĞE GİDİŞ İÇİN SAĞLIKLI BİR SEÇİMDİR. YENİDEN RAHATSIZLANMAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİN ÖĞRENİLDİĞİ BİR SÜREÇTİR." 


Terapi Süreci Nasıl işler?

* Detaylı bir bilgi alınması için öncelikle psikolog ile danışan arasında güvenin oluşması esastır. Bu İlişki bir seansta da oluşabileceği gibi doğası gereği beklenenden uzun zaman da alabilir.

* Psikoterapi yalan üzerine inşa edilemez, bu zarar verir. Karşılıklı olarak her iki tarafın da bir diğerine güvenmesi şarttır.

* Öncelikle kişilik analizi yapılır, çeşitli testler kullanılır. (Çocuk, ergen ve yetişkin de birçok farklı test bataryaları mevcuttur). Bu testlerin sonuçları kişiye aktarılır. Çocuk ise mutlaka aileye bilgi verilir. Ailenin de terapiye katılması gereken durumları terapist belirler. Terapi seanslarında Içgörünün sağlıklı olması esas olarak kabul edildiğinden, edinilen bilgiler ve çıkarılan sonuçlar hakkında kişiye detaylı olarak bilgi verilir ve İzlenecek yol birlikte çizilir.

* Psikolog, gelen danışanın şikayet spektrumuna uygun terapi şeklini belirler.

* Terapilerde önemli olan sürekliliktir. Hiçbir terapi yarım bırakılmamalıdır. Eğer kişi terapist ile anlaşamadığını düşünüyorsa durumu terapisti ile paylaşmalıdır. Danışan çevresiyle kurduğu çatışmalı İlişkileri farkında olmadan terapide yansıtabildiğinden bu bilgi mutlaka terapistiyle paylaşmalıdır. Tüm bunlara rağmen kişi seanslara devam etmek İstemiyorsa karşılıklı bir olumsuz etkileşim durumu nedeniyle terapist değiştirme hakkına sahiptir. Burada önemli olanın bu duyguyu terapiyi yapan kişi ile paylaşması ve bu konunun seansta konuşulmasıdır. Bu değerlendirmenin ardından seçim hakkı kişinin kendisine bırakılır.

* Yetişkinler ile yapılan terapilerde özel bilgiler hiçbir şart altında, danışanın izni olmadan aile bireylerine ya da yakınlarına aktarılamaz. Gizlilik ve özele saygı önceliklidir.

* Aile, okul, sosyal çevre gibi dış unsurları kullanmak gerektiğinde bu süreç gelen kişinin yaşı, eğitimi ve konumuna bağlı olarak şekillendirilir. Çocuk □ ve gençlerde tüm bu etkenler terapiye uygun şekilde dahil edilebilir. Yetişkinlerde de duruma göre sosyal yakınlık özelliklerine göre danışanın da isteği ile yakın çevresindeki kişiler terapiye dahil edilebilir.

* Terapi seansları 50 dakikadır, ancak çeşitli uygulamalarda bu süreç azalıp artabilir. Bu uygulamanın nedenleri tedavinin şekline göre danışana bilgi olarak verilir ve onayı alınır.

* Terapi süreci asla yarım bırakılmamalıdır. Bırakılma zamanı terapist ile konuşularak, nedenleri ve niçinlerine bakılarak tespit edilir. Zamanından önce bireysel kararla terapi kesinlikle kesllmemelldir.

* Son 15 yıldır terapilere belirli araçlar da dahil edilmektedir. Bilgisayarın terapide kullanımı İle bedensel tepkilerimizi ve beyin dalgalarımızı da görmek mümkündür. Kişiyi rahatsız eden tepkilerin çözümlenmesi bu yolla da mümkün hale gelmiştir. Biofeedback, Neurofeedback, Neurobiofeedback (Nöroterapi), Edufeedback denilen çalışmalar terapi sürecinde hızlanma sağlamaktadır. Bu yöntemler kişisel farkındalığı arttırıp kişinin tedaviye aktif katılmasını sağlamış ve gerçekten kendini kontrol edip edemediğini doğru olarak değerlendirmesinde yardımcı tekniklerdir.

* Modern tıbbın tamamlayıcısı ve hızlandırıcı unsurlar olarak GRUP TERAPİLERİ (PSİKODRAMA, ETKİLEŞİM GRUBU VB), EFT, EMDR, HİPNOZ vb gibi bazı teknikler de kullanılmaktadır. Tüm bu teknikler uzman terapistlerce kullanılmalıdır. Hatalı kullanımlar zarar vericidir. Duygusal zararlar kişi İçin çok zedeleyicidir.

* Birçok kullanılan araçlarla birlikte zihinsel gelişimi de arttıran REHACOM uygulaması bilgisayar eşliğinde çocuklardan yaşlılara kadar çeşitli yaş durumlarında kullanılmaktadır.

* Psikiyatrik tedavilerde tek başına ilacın kullanılması yeterli olmayacağından, kişinin içgörüsü yerinde ise psikoterapinin de birlikte kullanımı daha hızlı ve kalıcı iyileşme sağlamaktadır. Psikiyatrik tedavi gören kişi sadece ilaç kullanımıyla yetinmeyip terapi desteği almışsa ihtiyaç hissettiğinde stresini kontrol etmeyi ve sıkıntıyla baş etmeyi öğrendiğinden, yeniden İlaca dönmek durumunda kalmayacaktır.

 

Terapilerde Kullanılan Teknikler Neyi Sağlar?

* İhtiyaca göre bir çok şekilde ve düzenekte terapi ortamı oluşturulabilir. Psikoterapiler bireye odaklı olabileceği gibi destekleyici enstrümanlarda kullanılarak yapılmaktadır. Pek çok terapi çeşidi bulunmakla birlikte kişinin yaşadığı duygu durumu ve zorlanmasına yönelik olarak terapide seçim yapılır ve seanslar arasında terapinin şekli psikoterapist tarafından süreç ile bağlantılı olarak değiştirilebilir.

* Tedavi planlamalarında amaç; yanlış, çatışan, çelişki, uygunsuz davranış ve alışkanlıkların düzeltilmesi, işlevselliği ketleylci özelliklerinin giderilmesidir. Bu nedenle farklı teknikler kullanılmaktadır. Kişilik analizinin (MMPI) ardından yapılan değerlendirme ile kişiye uygun tedavide kullanılacak terapi biçimlendirilir.

* Bazı terapilerde somut unsurlar içermesi ve sürecin çok uzun olmaması hedeflenir, kimi terapilerde ise bu süreç daha uzun ve detaylı olmalıdır. Kişinin yaşı, eğitimi, şikayetiyle bağlantılı olarak terapist tarafından uygun terapi yöntemi seçilir.

* Bazı terapi biçimlerinde amaçlanan; bireyin kendisi, çevresi, geleceği, var olma algısı, diğer insanları algılamalarına dair geliştirdiği yanlış algılarına dayalı inanç sistemlerini değiştirmek, uygun hale getirmektir. Tedavi sürecinde yanlış inançları ile ilgili farkındalık artırılarak kişinin bunları değiştirmek için bilinçli çaba sarf etmesi sağlanmaya çalışılır.

* Çocuklarda oyun terapi de kullanılır. Duygu ve düşüncelerini sözel olarak dışarı çıkaramayan çocuklarda tedavi ortamında bir iletişim biçimi İşlevi vardır. Bu yolla çocuğun duygu ve düşünceleri öğrenilmeye çalışılır.

* Grup terapileri içselleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş sıkıntıların sağaltılmasında son derece faydalıdır. Grup terapilerinde amaç benzer özelliklerin bulunduğu ortamda katılımcıların kendilerini, birbirlerini ve sorunlarını grup dinamiği içinde tanımaları, tanımlamaları ve çözüm üretebilmeleridir. 

* Eğitsel terapiler; grup yada bireysel olarak uygulanabilen tedavilerdir.

 

Aile ve Evlilik Terapileri

"Aile Terapisi" terimi iki anlamda kullanılmaktadır:

1. Bireydeki psikolojik bir problemin veya psikiyatrik bozukluğun oluşumunu anlamak ve tedavisini yürütmekte kullanılan yöntemleri İfade eder. Bireyin sorununu çözmek için ailedeki ilişkilerin dinamiklerinin anlaşılması ve düzeltilmesi amaçlanır.

2. Aile üyeleri arasındaki ilişkilerde yaşanan çatışma ve problemlerin ele alındığı ve düzeltilmeye çalışıldığı terapilerdir. "EVLİLİK TERAPİLERİ" de bu amaçla yapılan terapilerin içine girer.

 

Farkındalık

Aile tedavilerinde tüm aile sisteminin üzerinde durulur, evlilik tedavilerinde ise yalnızca çiftin arasındaki ilişkiler ele alınır. Aile terapisi terapistin aile bireylerini bir araya toplayıp onlara bir takım tavsiye ve nasihatlerde bulunduğu veya aile üyelerinin toplu olarak katıldığı oturumlarda sorunların konuşulması ile sınırlı bir süreç değildir. Aile terapisi insan sorunlarının nasıl oluştuğu ve nasıl aşılabileceğine dair temel varsayımları olan ve bu varsayımlara dayalı müdahale teknikleri kullanılan bir yaklaşım tarzıdır.

• Birbirine benzer ve farklı varsayım ve teknikleri içeren birden fazla aile terapisi yöntemi vardır. Aile ve evlilik terapisi alanında çok sayıda ekol olmakla birlikte tüm ekollerin ortak noktası, aile ile birey arasındaki ilişki ve etkileşimleri ele almalarıdır.

• Terapide daha çok aile üyelerinin veya eşlerin arasındaki iletişim sürecine odaklanılır.

• Aile tedavisi yaklaşımında terapi, bireysel ve grup terapilerinin birlikte kullanıldığı çeşitli tekniklerle sürdürülür.

 

Aile Tedavisinin Kullanım Alanları

Hemen her tür psikiyatrik bozuklukta, Ameğln "Psikoz'lar", "Psikosomatik rahatsızlıklar", "Alkol-madde kullanımı', "Çocuklarda duygusal bozulduklar veya davranış bozukllukları'nda veya "Aile içi ilişki sorunları'nda" kullanılabilir. Özellikle kronik psikiyatrik bozuklularda aileler, hastalıkla ve hastalığın ailedeki bozucu etkisi İle baş etmede yoğun bir çaresizlik yaşamaktadır. O Aile terapisi sayesinde; hastalık ile birlikte yaşamayı Öğrenme ya da ortaya çıkan sorunlara yeni çOzümler bularak yeni bir dengenin kurulmasıyla bireyin İyileşmesi ve ailede de İşleyişin devamı sağlanır. 

 

Evlilik Terapilerinde izlenen Yol

* Çiftlerin başvurma nedenleri ne olursa olsun, sorunu çözmeye başlamadan önce evlilikleri tüm yönleriyle, birlikte ve ayrı görüşmeler yapılarak değerlendirilir.

* Değerlendirme sürecinde, her İki taraftan da sorunu kendi gördüğü açıdan tanımlaması istenir.

* Her birinin çözüm konusundaki öneri ve düşünceleri alınır ve terapiden beklentileri belirlenir.

* Bu süreçte, eşlerin kişilik özelliklerinin evliliğe yansımasını anlamak için her ikisine de bazı psikometrik testler ve evlilikteki sorunları ve şiddetini belirlemede bazı ölçekler uygulanır.

* Birleşik seanslarda eşlerin birbiriyle iletişim tarzı ve aralarında nasıl bir etkileşim olduğu gözlenir, birbirlerine söylediklerinin aynı anlamlarda İşitilip işltilmedlğine bakılır.

* Evlilik terapisi; bir anlamda İletişimi öğrenmektir. Problem çözme becerileri kazandırır ve karşısındakini incitmeden nasıl tartışabileceğini eşlere öğreterek ilişkinin yeniden kurulmasına yardım eder.

 

Terapinin Süresi

Yaşanan problemin türüne, yoğunluğuna ve çiftin/ailenin yaşamını nasıl etkilediğine ve ailede sorunların çözüm hızına göre değişebilir. Görüşme sayısı gelişmelere göre belirlenir. Başlangıçta genel olarak haftada bir olarak başlanan seanslar, ilerleme sağlandıkça değişimin kişilerin kendi gayretleri ile de sürdüğünden emin olmak için aralıklar açılarak ve sonlara doğru seyreltilerek terapi sonlandırılır. 

 

Konuşma Bozuklukları Terapisi Nedir?

■ Gecikmiş konuşma: Yaş düzeyine uygun konuşamama

■ Artikülasyon bozukluğu: Sesleri düzgün çıkaramama

* Kekemelik: Konuşmadaki ritim bozukluğu gibi sorunlara ve nedenlerine göre yapılandırılmış bir terapi türüdür. Terapi teknikleri yanında ses ve nefes egzersizlerinin öğretildiği ve uygulandığı seansları içerir.

Bütün terapi seanslarının okul aile işbirliğiyle desteklenmesi esastır. Öğrenme ve okuma yazma güçlüğü çeken çocukların terapisinde BİLGİSAYAR DESTEĞİ OLARAK (REHACOM) konuşma terapisti ile birlikte uygulanan ayrıca 30 bölümlük WORD KELİME hafızası programının kullanılması yararlı ve düzelmeyi çabuklaştırıcı etki göstermektedir. Stres yönetimi de bu terapilerde esastır. Bu nedenle Neuroblofeedbackte kullanılan sensörler durumun özelliği ile bağlantılı olarak çeşitli zamanlarda kullanılmaktadır.

 

Düşünce Teknolojisi ve Netırobloleedback Nedir?

BİOFEEDBACK metodu kişiye kendi iç süreçleri İle fizyolojik işleyişi arasındaki bağı gösterir. Kişinin parmaklarına takılan sensörler aracılığı ile kalp ritmi, vücut ısısı, kas gerginliği ile diyaframa sarılan bir kemer aracılığı ile de solunum görüntüsü vb. biyolojik süreçlerdeki anlık değişimler bilgisayara aktarılır ve görüntü-ses sinyalleri ile normal koşullarda farkında olunamayan, duygu ve düşüncelere bağlı olarak değişebilen beden fonksiyonlarını İzlemek mümkün olur. Bu anlık değişimleri bilgisayar ekranından izledikçe kişi aynı zamanda kontrolünü de öğrenir ve kendisini istediği zihin ve beden durumuna getirme becerisi kazanır. Kesinlikle kişiye zarar vermez, kişinin bedenine verilen bir akım vs. yoktur, aynı tansiyon aletinin işleyişi gibi sadece kişinin beden İşleyişini bilgisayara aktarır ve bilgisayar ekranında bu değerlerin uygun şekillerde görülmesini sağlamaktadır. m

 

Biofeedback' in Kullanım Alanları

• Biofeedback's en sık kullanıldığı alanlar gevşeme ve stres yönetimidir.

* Biofeedback sadece psikolojik sorunlarda ve stres yönetimi için değil aynı zamanda hipertansiyon tedavisi, kardiyak aritmiler, migren, reyno sendromu, mide asiditesi, inkontinans (dışkı kaçırma), vajinismus gibi durumlarda da kullanılmaktadır. NEUROFEEDBACK (sinir geribildirimi) ise beyin dalgalarının bilgisayar ekranında görülmesini sağlar. Kafa derisine yapıştırılan ya da kulağa klips şeklinde takılan ve kesinlikle akım vermeyen sensörler aracılığıyla beyin dalgalarının görüntüsünü kişi ekranda izler. Buradaki hedef beyni kişinin QEEG'de çıkan sonuçlar doğrultusunda bazen rahatlatmak, bazen de aktif hale getirmek ya da nötr olmasını sağlamaktır. Her hangi bir akım verilmediğinden kişiye beyin dalgalarını nasıl değiştirebileceği, nasıl kendini kontrol altında tutabileceği psikolog tarafından öğretilir.

 

Neurofeedback' in Kullanım Alanları

Neurofeedback metodu klinik kullanımda anksiyete (kaygı) kontrolü dışında zihinsel performansı arttırmada ve özellikle de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde yaygın olarak kullanılmakta ve etkili sonuçlar alınmaktadır. Neuro-blofeedback çocuklarda da özellikle 'Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu'nun (DEHB) tedavisinde, çocuğa dikkatini yoğunlaştırma ve sürdürebilme becerisi kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu teknik DEHB bozukluğu olan çocukların aceleci, sabırsız, dikkatsiz davranışlarının farkına varıp, bunlar üzerinde kendi kendilerine denetim kurmalarını sağlamaktadır. Ayrıca kekemelik ve bazı tür konuşma bozukluklarında da yararlı bir uygulamadır. Ergenlerde İse yetişkinlerde kullanılan her alanın yanı sıra özellikle sınav ve performans kaygı şikayetleri ile klinik başvuruları alınan kişilerde yüksek oranda başarı sağladığı görülmüştür. NEUROBIOFEEDBACK hem Neurofeedback hem de Biofeedbacks birlikte kullanılması demektir. Bu teknik, bireylere stresli ortamda soğukkanlı kalabilme becerisini kazandırmada ilaçsız bir yöntem olarak önem taşır. Düşünceye teknolojik müdahale anlamına gelen bu uygulama kişiye hedef yönelimi ve öğrenme stratejilerinin oluşturulmasında ve bunları uygulama süreci içinde süreklilik m ve disipline olma esaslarını sağlamada son derece olumlu etkisi olan bir İç disiplin yapılanması sağlamaktadır.

 

Edufeedback (Ptay Attention: Dikkat Oyunu)

EDUFEEDBACK İse çocuklarda kullanılmaktadır. Çocuklarda hlperaktivite, dikkat eksikliği, öğrenme güçlükleri, dürtü kontrol bozuklukları, depresyon, duygu durum bozuklukları, davranım bozukluğu gibi psikiyatrik rahatsızlıklarda çocuğun dürtü kontrolünü sağlaması ve dikkat süresini uzatmayı kullanmayı öğrenmesine yönelik geri bildirim tedavisidir. Bisiklet kaskı şeklinde bir başlığı vardır. İçinde iletkenliği sağlayan elektrotlar bulunmaktadır. Beyin dalgalarını bilgisayar ekranına yansıtan bir düzenektir. Herhangi bir akım vermez. Çocuğun tepki hızını, dikkat sürdürme becerisini, dürtü kontrolünü geliştirmeye yönelik egzersizler içeren çalışmada, çocuk hareket etmeden, dikkatini psikologun verdiği yönergelerle birlikte, ses ve görsel uyaranı alarak; uçak, kuş uçurur, adamı ya da denizaltını yüzdürür, böceği durdurmaya çalışır, parçaları birleştirerek ev yapar.

 

Rehacom Nedir?

Bilgisayarın karşısına oturarak yapılan Rehabilitasyon programıdır. 'Viyana Test Sistemi'nin bir parçası olan 'Zihinsel Rehabilitasyon Programı', "Bilgisayarlı Eğitim Modüllerinden oluşur. REHACOM zihinsel süreçlerin etkin kullanılmasını sağlama amaçlı bir zihin geliştirme programıdır. Kişinin ihtiyaçlarına göre düzenlenen bir eğitim programı olması da hem terapist açısından hem de eğitime katılan kişi açısından geribildirim olanağı sunma, terapi aktivasyonunu kaybetmeme, süreci Irdeleyebilme, tedavi hedef yönelimlerini takip ve planlama gibi bir çok karşılıklı avantaj sunmaktadır.

AMAÇ: Beynimiz bazen tek yöne daha fazla ağırlık vermektedir, baskın taraf daha fazla kullanılmaktadır. Tüm sıkıntılar bu kullanımdaki dengesizlikler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Burada amaç az kullanılan yerin daha fazla kullanılmasında yardımcı olmak ve dengenin doğru olarak yapılanmasını sağlamaktır.

 

KULLANIM ALANLARI

Çeşitli durumlarda kullanılır. Beynin motor ritim öğrenme yetilerini desteklemeye yönelik bir egzersizdir. Kondisyon çalışması olarak kullanılabileceği gibi öğrenme stillerini değiştirmeye ve otomatikleştirmeye odaklı da kullanılabilir. Klinik kullanım içinde çalışmalarda; kişinin elinde olmayan bir hıza ve düzeneğe doğru reaksiyon vermesi, anlık dikkat, zihinsel esneklik ve dikkati bir noktaya toplayabllme İle uyarılmış şartlar altında ayırım yapabilme yeteneğini geliştirmesi, dikkat ve uyanıklığın sağlamlaştırılması, görsel algı motor koordinasyon yeteneğinin geliştirilmesi, kısa dönemli hafıza İle orta dönemli hafıza arasında geçiş yapma, problem kurma ve çözümleme ayrıntılarını geliştirme, sözel ve sözel olmayan hafıza kapasitesini geliştirme gibi daha bir çok opslyon olanağı İle detaylı çalışma olanağı sağlar. Birçok bölümü vardır:

• ATTENTION CONCENTRATION: 24 seviyeden oluşan dikkat yoğunlaştırma çalışmasıdır, küçük detayları bütünün İçinde görme çalışmasıdır.

• VIGILANCE: 15 seviyeden oluşan, hareketli soyut ve somut şekillerden oluşan, dikkat sürdürme, bir işlem ve süreci uzun süre izleme ve kontrol yeteneğini arttırmayı sağlayan bir uygulamadır.

• LOGICAL: 23 seviyeden oluşan beynin sağ bölgesindeki şekil, boyut, renk ve bütünlük ile sol bölgesindeki mantık, diziler, bağlantılar ve detayları farklı alanların birbiriyle eşleşerek mantıksal bir bağlantı kurmayı güçlendirici bir uygulamadır.

• TOPOLOGICAL: 20 seviyeden oluşan hafızayı güçlendiren bir çalışmadır.

• FİZYONOMİK HAFİZA: 20 seviyeden oluşan; yüz tanıma, isim ve meslek hatırda tutma çalışmasıdır.

• VERBAL MEMORY: 10 seviyeden oluşan, duyulanı hafızada tutmayı sağlamlaştıran bir çalışma olup aynı zamanda kelimeleri ezberleme ile (WORD MEMORY) ilgili 30 seviyelik bir çalışması da bulunmaktadır. Kelime dizisi basit ve karmaşık kelimelerden oluşmaktadır. Word memory programının konuşma terapisinde kullanılması yararlı ve düzelmeyi çabuklaştırıcı etki göstermektedir.

• KONS: Hafızaya yerleştirilen puzzleın parçalarını birleştirmeye yöneliktir 18 seviyedir. 10. seviyeden itibaren döndürmeler de şekle eklenir, özellikle hafıza da tutma, detaydan bütüne gitmeyi sağlayan bir uygulamadır.

• VRO: 24 seviyeden oluşan, üç boyutlu düşünmeyi sağlayan ve konsantrasyon yeteneğini arttıran bir çalışmadır.

• GÜNÜ PLANLAMA: 55 seviyeden oluşan, birçok İşi bir arada yapabilmeye yardımcı olan, günlük planlamayı düzenlemede yardımcı olan bir uygulamadır.

• AKRE: 20 seviyeden oluşan akustik tepkidir. Bu uygulamanın amacı akustik uyaranları birbirinden ayırt etme ve tepki verme yeteneğini geliştirmektir. Amaç, günlük hayatta duyabileceğimiz sesleri birbirinden ayırt etmeyi öğretmektir.

• SEVE Tepki Davranışı: 16 seviyeden oluşan bir çalışmadır. Çeşitli nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar sonucu tepki zamanı kısalmış kişilere uygulanır. Doğru ve hızlı tepki verme öğretilir.

• RAUM Uzaysal İşlemler: 24 seviyelik bir çalışma olup, uzaysal çok boyutlu algılama İşlevini geliştirmek İçin kullanılır. Uzaysal algılamanın muhakeme ve mantık yürütme ile bağlantılı olduğu göz önüne alınırsa, bilişsel İşlevlerin görüldüğü tüm nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda kullanılabilir.

• GESİ: 20 seviyeden oluşmuştur. Fizyonomik hafıza, yüzleri tanımaya, isim ve mesleklerini öğrenme yetisini geliştirmeye yöneliktir. Bellek kusuru görülen tüm psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda uygulanabilir.

■ EINK Alışveriş: 18 seviyeden oluşmuştur. Bir süpermarketteki alışverişin gerçekçi bir uygulamasıdır. Tüm aşamalar gerçek yaşamdaki gibidir. Planlama, koordinasyon ve hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Alışveriş yapma yetisi ve para hesabının içeren aşamalar vardır.

 

RUTİN OLAN VE OLMAYAN TEKNOLOJİ KULLANIMIMIZ İLE İLGİLİ ETİK UYARI

NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi "Düşünce Teknolojisi" kapsamında ve nöropsikiyatrik hastalıkların tanı ve tedavisinde bilimsel referanslı yeni teknolojileri kullanmaktadır.

1- QEEG (Beyin Haritalamaaı): Rutin değeri olan standart EEG çekimine ek olarak, ayrı bir ücret almadan uygulanmaktadır. Tanıyı güçlendirici bir tekniktir (www.psikiyatrideqeeg.com)

2- Neurobiofeedback (Nöroterapi): Rutin değeri olan psikoterapi esnasında, psikologun ve hekimin uygun gördüğü süre ve sıklıkta uygulanmaktadır. Seans ücreti dışında ek ücret alınmamaktadır.

3- rTMS (tTMU) ve Mlkro uyarım tedavileri: Özel endikasyonu olan tedavilerdir. FDA (ABD ilaç ve gıda onay kurumu) tarafından genel kullanım için etik standartların belirlendiği yöntemlerdir. TMU yöntemi FDA'dan 8.10.2008 tarihinde onay almıştır. İlaç tedavisine dirençli depresyon olgularında genel kullanımı onaylanmıştır, (www.psikiyatrldetmu.com)

4- Volumetrik MR: Nöropsikiyatride endikasyonu olan durumlarda çekilen klasik rutin kranial MR (beyin manyetik görüntüleme) a ek olarak hekimin uygun gördüğü hastalarda uygulanmaktadır. Beyin hacim değişikliklerini izleme için tanıya yardımcı bir tekniktir. Ayrıca ücret alınmamaktadır.

5- TDM (Tedavisel İlaç kan düzeyi izleme): Klinik Farmakogenetik bir inceleme tekniğidir. İlaç yan etkisi, tedaviye azalmış cevap, ilaç zehirlenmesinden şüphelenilen olgularda hekimin isteği ile kullanılır. LC-MS/MS cihazı ile ilaç kan düzeyi ölçümü için kan alınır.

6- Cihazlar Tıbbi Cthaz yönetmeliği 12. maddesi 1 .bendine göre İthal edilerek kullanılmaktadır. Kurumumuzda deneysel araştırma ancak proje temelinde yapılmakta ve gerekil etik izinler alınarak yürütülmektedir. Hastaların bilgisi dışında bir uygulama yapılmamaktadır.

Hastalarımız bilgilendirme formunu okuyup imzalamadan tetkiki ve tedaviyi kabul etmemelidirler.

 

NPİSTANBUL Hastanesi Başhekimliği

Virtual Tour
NPiSTANBUL 360 Derece Sanal Tur NPiSTANBUL 360 Derece Sanal Tur NPiSTANBUL 360 Derece Sanal Tur
Memory Center Neuropsychiatry Center NPiSTANBUL Etiler Policlinics IDER Foundation Üsküdar Üniversitesi Joint Commission International Kalite Onayı NPGRUP ISO9001:2008 Kalite Belgesi
NPGROUP Call Center +90 216 633 0 633Bookmark and Share