Uzm. Dr. Ahmet Emre Sargýn Uzm. Dr. Ahmet Emre Sargın

1979 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında Adana Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 1997-98 yıllarında AFS (American Field Service) bursuyla kültürlerarası değişim öğrencisi olarak bir yıl süre ile Finlandiya’da yaşadı.  2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Eğitimi sırasında TurkMsic (Medical Students International Committee)’nin sınavını kazanarak Polonya Poznan üniversitesinde  1 ay dahiliye stajı yaptı. 2011 yılında SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’nden “Konversiyon Bozukluğuna Eşlik eden Kişilik Bozuklukları ve Çocukluk Çağı Travmaları ve Disosiyatif Yaşantılar İle İlişkisi” başlıklı tezi ile psikiyatri uzmanı oldu. 2011-2013 yıllarında Çankırı Devlet Hastanesi’nde devlet yükümlülük hizmetini yerine getirdi.. Kendi isteğiyle kamu görevinden ayrıldı. Halen NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmaktadır. Psikiyatri alanında yerli ve yabancı bildiri, yayınları bulunmaktadır. 2007-2009 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şubesi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin kurucu üyesi ve denetleme kurulu üyesi olup halen aynı derneğin yayın organı olan Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar dergisinin yayın kurulunda yürütücü editörlük görevini ifa etmektedir. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Temel ve İleri Eğitim ve Klinik Süpervizyon, Rasyonel Emotif Terapi Giriş Eğitimi, Şema Terapi Temel Eğitim ve Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Grup Süpervizyon eğitimi almış olan Dr. Emre Sargın ABD’de bulunan Academy of Cognitive Therapy derneğinden bilişsel davranışçı psikoterapist sertifikası  alarak aynı derneğe “diplomate” statüsünde üye olma hakkını kazanmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

YAYINLAR

1) Kişilik İnanç Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. M. Hakan Türkçapar, Sibel Örsel, Mustafa Uğurlu, Emre Sargın, Musa Turhan, Serkan Akkoyunlu, Uğur Hatıloğlu, Görkem Karakaş. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2007(10);4:177-191.
2) Changes in Drug Prescription Patterns in Schizophrenia in Five Years.  Akfer Karaoğlan Kahiloğulları, Sibel Örsel, Ahmet Emre Sargın, Uğur Hatıloğlu,  M. Sezai Berber, M. Haluk Özbay. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2008;18:162-166.
3. Duygudurum Bozukluðunda Beş Yıl İçinde İlaç Reçeteleme Eğilimlerinde Değişme. Akfer Karaoğlan Kahiloğulları, Sibel Örsel, Uğur Hatıloğlu, A. Emre Sargın, M. Hakan Türkçapar, Asena Akdemir. Klinik Psikiyatri 2008;11:72-76.
4) Karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı bir geç anoksik ensefalopati olgusunda nöropsikiyatrik bulgular. A. Emre Sargın, H Hava Dönmez, Sibel Örsel, Tahir Kurtuluş Yoldaş. Nöropsikiyatri Arşivi. 2009; 46: 121-4
5. Kişilik İnanç Ölçeği- Kısa Formunun (KİÖ-KTF) Türkçe Çevirisinin Üniversite Öğrencilerinde Geçerlilik, Güvenilirliği. İbrahim Taymur M. Hakan Türkçapar Sibel Örsel, Emre Sargın, Serkan Akkoyunlu. Klinik Psikiyatri 2011;14:199-209.
6.  Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler: Tarihçe ve Gelişim.M. Hakan Türkçapar, A. Emre Sargın JCBPR. 2012; 1(1): 7-14
7) Bir Teknik: Sokratik Sorgulama-Yönlendirilmiş Keşif. M. Hakan Türkçapar, A. Emre Sargın JCBPR. 2012; 1(1): 15-20
8) Reaktif ve Otojen Özellikler Gösteren Obsesif Kompulsif Bozuklukta İçgörü, Bilişsel İçgörü ve Sosyodemografik Özellikler. Katre Çamlı, M. Hakan Türkçapar, A. Emre Sargın  JCBPR. 2012; 1(1): 28-35
9) Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Kadir Özdel, Özden Yalçınkaya Alkar, İbrahim Taymur, M. Hakan Türkçapar, Erkut Zamkı, A. Emre Sargın JCBPR. 2012; 1(1): 52-58
10) Sociodemograhic and cognitive risk factors for acute stress disorder and PTSD after an industrial explosion. İbrahim Taymur, M. Hakan Türkçapar, Kadir Özdel, A. Emre Sargın, Lale Çalışgan, Erkut Zamkı, Başak Demirel. Anadolu Psikiyatri Dergi. 2012; 13(4):270-276
11) Obsesif-kompulsif Bozukluk İle Giden Fahr Hastalığı Olgusu. İbrahim Taymur, Gökçe Demiran, Ahmet Emre Sargın, Mehmet Hakan Türkçapar. Nöropsikiyatri Arşivi. 2012;49: 308-310.
12) Sıkıntıya Dayanma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Ahmet Emre Sargın, Kadir Özdel, Çisem Utku, Erkan Kuru, Özden Yalçınkaya Alkar, M. Hakan Türkçapar, JCBPR. 2012; 1(3): 152-161
13) Endüstriyel bir patlama sonrasında akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu gelişiminde olası risk faktörleri. Kadir Özdel, A. Emre Sargın, İbrahim Taymur, M. Hakan Türkçapar. Nöropsikiyatri Arşivi. Basımda.

BİLDİRİLER
1. A study of drug prescription pattern change in psychiatric inpatients with a diagnosis of mood disorder in five years. Karaoğlan A, Hatıloğlu U, Sargın E, Örsel S, Akdemir A, Türkçapar H.  International conference on mood disorders İstanbul, Turkey 2006.(Poster)
2. A study of drug prescription pattern in psychiatric inpatients with a diagnosis of schizoprenia in five years. Karaoğlan Kahiloğulları A, Hatıloğlu U, Sargın AE, Örsel S, Berber MS, Özbay MH.  12. Dünya Psikiyatri Kongresi İstanbul, Türkiye 2006. (Sözel Bildiri)
3. Alkol Bağımlısı Hastalarda “Alkol Kullanma İsteği (Craving) İle İlgili İnançlar” Anketinin Geçerlik ve Güvenilirliği. Türkçapar H, Aslan S, Uğurlu Mustafa, Karakaş G, Sargın E. 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi Muğla 2006. (Poster)
4. Kişilik ve İnanç Ölçeği Anketi’nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenilirliği. Türkçapar H, Aslan S, Örsel S, Uğurlu M, Sargın E. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi. İstanbul 2006. (Poster)
5. The Results of One Year and Five-Year Naturalistic Follow-up Study in Panic Disorder. Guriz O., Örsel S, Sargın E. 14. Dünya Psikiyatri Kongresi 20-25 Eylül 2008 Prag, Çek Cumhuriyeti
6. Diagnostic Decision Making: Comparison of Structured vs. Unstructured Interviews. Turkçapar H, Sargın E, Akkoyunlu S, Orsel S, Bostan B, Aslan H, Erkan A, Karadağ H. 14. Dünya Psikiyatri Kongresi 20-25 Eylül 2008 Prag, Çek Cumhuriyeti
7. Karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı bir geç anoksik ensefalopati olgusunda nöropsikiyatrik bulgular. A. Emre Sargın, Hava Dönmez, Sibel Örsel, Tahir Kurtuluş Yoldaş. 3. Psikofarmakoloji Kongresi 2009 Antalya.
8. Bipolar Afektif Bozukluk Manik Epizodla Seyreden Juvenil Başlangıçlı Metakromatik Lökodistrofi Olgusu. Demiran G, Sargın AE, Şahingöz GF, Taymur İ Türkçapar H.!5. Bahar Sempozyumu. 12-16 Nisan 2011. Antalya. (Poster)

KİTAPLAR
Psikoterapi Yöntemleri. Hekimler Yayın Birliği 2009. 3. Bölüm: Bilişsel Davranışçı Terapiler. Hakan Türkçapar, Mehmet Sungur, Emre Sargın

ÇEVİRİSİNE KATKIDA BULUNDUĞU KİTAPLAR

Bilişsel Terapi Yöntemleri Robert L. Leahy. Hekimler Yayın Birliği 2007 10. Bölüm Onaylanma Gereksinimini Modifiye Etmek Gökçe Arsakay, Emre SARGIN Klinisyenler İçin Bilişsel Davranışçı Terapi Donna M. Sudak. Çeviri Editörü M. Hakan TÜRKÇAPAR DSM IV Ruhsal Bozuklukları I.Cilt - Tanımsal ve Sayımsal El Kitabı. Hekimler Yayın Birliği Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Tedavi Planları ve Girişimleri. Robert Leahy. Hekimler Yayın Birliği. 4. Bmölüm: Panik Bozukluğu ve Agorafobi.

ÇALIŞTAYLAR

CBT in OCD: Dealing with obsessional thoughts. Dr. Mark Freestone. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi 2007 İstanbul. Introduction to Cognitive Therapy, Cognitive Therapy of Depression, Cognitive Therapy for Anxiety and Panic Disorder. Leslie SOKOL 6-7 Haziran 2008 İstanbul. Primary Training Course in Rational-Emotive & Cognitive Behavioral Theory and Techniques Mayıs 2009 Antalya. CBT Boot Camp: Building Clinical Core Competencies. Dr. Christine A. Padesky 17-18 Nisan 2010. İstanbul.
Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması. Prof. Dr. David Clark. 10-12 Mart 2009. Ankara. Treating Health Anxiety Using CBT: Not the Worried Well Rather Than The Walking Wounded. Paul Salkovskis. 2 Haziran 2010. WCBCT, Boston ABD. An Acceptance-Based Behavioral Therapy for Generalized Anxiety Disorder and Comorbid Disorders. Lizabeth Roemer, Sue M. Orsillo. 3 Haziran 2010. Dünya Kognitif Psikoterapiler Kongresi. Boston ABD. Developing and Using a Case Formulation Guide to Treatment. Master Clinician Seminar. J. Persons. 3 Haziran 2010. Dünya Kognitif Psikoterapiler Kongresi. Boston ABD. Cognitive Therapy for Challenging Problems: What to do When the Basics Don’t Work. Judith S. Beck. 4 Haziran 2010.  Dünya Kognitif Psikoterapiler Kongresi. Boston ABD. Cognitive-Behaviour Therapy for Contamination-Related OCD: ERP and Beyond. R. Shafran, AS Radomsky. 4 Haziran 2010. Dünya Kognitif Psikoterapiler Kongresi. Boston ABD. Intensive on Site Training Program in Cognitive Therapy. 7-9 Şubat 2011 Beck Instıtute for Cognitive Therapy and Research Pennsylvania. ABD.

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR

İstanbul Tabib Odası Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Kognitif ve Davranışçı Psikoterapiler Derneği International Association of Cognitive Psychotherapies Academy of Cognitive Therapy

HAKEMLİK YAPTIĞI  BİLİMSEL DERGİLER

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi Klinik Psikiyatri Dergisi