• tv.uskudar.edu.tr
 • Psikoyorum.tv
 • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği
 • TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği
 

Zihinsel Rehabilitasyon - ReHaCom

Zihinsel RehabilitasyonBilişsel bozuklukların oluşmasında en önemli nedenlerden biri de beyin hasarlarıdır. Ciddi bir kafa travması geçiren hastaların önemli bir kısmında görülen bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bilişsel performans düzeyinin belirlenmesinin ana hedef olduğu teşhis prosedürlerinden farklı olarak rehabilitasyon programları beyin hasarıyla oluşan performans kaybını azaltmayı amaçlar. Tüm rehabilitasyon çalışmalarında olduğu gibi Rehacom'da da amaç kişiyi mümkün olduğunca travma öncesi durumuna veya bu mümkün değilse günlük hayatını tek başına devam ettirecek düzeye getirmektir.

Beyin Check Up'ı ve Zihinsel Rehabilitasyon

Çocuklarda dikkat eğitimi ve erişkinlerde kaybolmuş veya gerilemiş zihinsel yetilerin tekrar kazanılmasına yönelik yeni bir tedavi stratejisidir. Beyin 'Check Up'ı yapıp unutkanlık, dalgınlık, aradığını bulamama, tekrar sormalar, okuduğunu anlama zorluğu, sinirlilik, kişilik değişimi gibi belirtilerin beyinsel bağlantıları anlaşılmaya çalışılır. MR ile yapısal durum, haritalama ile işlevsel durum, nöropsikolojik testler ile zihinsel, sosyal, duygusal beceriler ölçülür. Eksiklikler varsa kişiye özel yaşam kalitesini artırmaya, düşünce akıcılığı ve açıklığını sağlamaya yönelik tedavi protokolü hazırlanır. İlaç tedavisi, beslenme biçimi, bellek eğitimi, stres yönetimi çalışmaları planlanır. Kafa travması sonrası ve Alzheimer risk gruplarında koruyucu ve önleyici destek programı yapılır.

Bilgisayarlı eğitim modülleri ve bilgisayarlı kognitif (bilişsel) testler tedavi öncesi ve sonrası uygulanır. Tedavi sonuçları test edilir. Kurumlarımızda bu amaçla Schuhfried® Viyana Test ve Tedavi Sistemi uygulanmaktadır.

"Viyana Test Sistemi"nin bir parçası olan Zihinsel Rehabilitasyon programı, "Bilgisayarlı Eğitim Modülleri"nden oluşur. ReHaCom bir zihin geliştirme programıdır. Bu program, alınan tanının tedavisine yönelik olup 30 dakika veya hastaya göre arttırılarak, azaltılarak bazen tek program, bazen de iki program birlikte uygulanarak yapılmaktadır.

ReHaCom Sisteminin temel özellikleri

 • En verimli hasta, terapist, bilgisayar etkileşimini sağlanması
 • Bireysel ihtiyaçlara cevap verilmesi
 • Uygulamaların zorluk düzeyinin ayarlanması
 • Performans ve gelişim durumu ile ilgili etkin geribildirim sağlanmasıdır.

ReHaCom uygulamalarının etkin olduğu alanlar

 • Dikkat
 • Konsantrasyon ve Sebat
 • Hafıza ve Öğrenme Yeteneği
 • Akıl Yürütme
 • Uzay Algı
 • Tepkisel Davranışlar
 • Görsel – Motor Koordinasyon
 • Görsel – Yapısal Yetenekler
 • Problem Çözme ve Strateji Geliştirme
 • Görme Alanı

ReHaCom uygulamalarından en etkin verimin alınabilmesi için kişinin, bilişsel özellikleri de inceleyen detaylı bir nöropsikolojik muayeneden geçirilmesi ve bu teşhise göre planlanmış genel tedavi planının oluşturulması gereklidir.

 

NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİ

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:18 34768 Ümraniye / İSTANBUL (TEM Yolu Ümraniye Kavşağı)
T: +90 216 633 0 633
F: +90 216 634 1 250
Kroki

NPETİLER POLİKLİNİĞİ

Nispetiye Cad. No: 19 Etiler 34330 Beşiktaş / İSTANBUL
T: +90 212 270 12 92
F: +90 212 270 17 19
Kroki

NPFENERYOLU POLİKLİNİĞİ

Ahmet Mithat Efendi Cad. No:17 (Bağdat Cad. Sahil Yolu Kalamış Mevkii) 34726 Fenerbahçe - Kadıköy ISTANBUL
T: +90 216 418 15 00
F: +90 216 418 15 30
Kroki

NPALTUNİZADE POLİKLİNİĞİ

Altunizade Mh. Mahir İz Cd.
No:23 PK:34674
Üsküdar / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 400 22 55
F: +90 216 474 12 56
Kroki
 

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız