npistanbul.com
JCI
ISO 9001:2008
Dalgalanan Türk Bayrağı

OMURİLİK TÜMÖRLERİ

Tedavi için en seçkin yöntem, ameliyat ile tümörün çıkarılmasıdır. Bu çok hassas bir cerrahidir ve ileri teknoloji kullanılır. Omurilik tümörleri özellikle omuriliği sıkıştırdığı veya şeklini değiştirdiği durumlarda  intraoperatif monitorizasyon (ameliyat boyunca omurilik fonksiyonlarının sürekli ölçülmesi) gereklidir. Buna ek olarak  intraoperatif mr teknolojisi(ameliyat devam ederken cerrahi alanı mr ile kontrol etme) imkanı önemlidir.
Bu cerrahi mutlaka mikroskop altında yapılmalıdır.

İleri teknolojiler omurilik tümörleri cerrahisinde ne gibi yarar sağlar?

Omurilik fonksiyonu cerrahi esnasında korunmuş olur. Tümörün tam çıkarılması için ameliyathane mr’ı büyük bir yardımcıdır. Omurilik hasarları nöromonitorizasyon sayesinde önleni

Omurilik tümörü nedir ?

Omurilik içerisinde veya komşuluğunda oluşan tümöral dokudur. Omurilik yapı itibariyle oldukça hassas olduğundan ve hareket sisteminde kritik bir rol üstlendiğinden bu tümörler de önem kazanmaktadır.

Belirtileri nelerdir ?

Omurilik herhangi bir basıya karşı çok duyarlı olduğundan genelde erken dönemde belirtiler ortaya çıkar.  En sık görünen belirtiler arasında; yürüme güçlüğü, denge kusuru   takiben  idrar ve  gaita kontrol bozukluğudur.

Belirtileri nelerdir?

Şiddetli bel ağrısı ve sırt ağrısı, yürüme güçlüğü, bacaklarda kuvvetsizlik en sık görülen bulgulardır.

Nasıl tedavi edilir?

Ameliyatla tümörün çıkarılması en uygun tedavi yöntemidir. Bu olanak yoksa; ışın tedavisi, cyber-knife yöntemleriyle tümör küçültülür. Cerrahi çıkarım sonrası omuriliğin çoğunlukla implantlar kullanılarak desteklenmesi gerekir. Kemik güçlendiriciler kullanılarak omurga kırıkları önlenir.

Omurga tümörü nedir?

Omurga kemiklerinde oluşan ve bu kemiklere zarar veren tümörlere omurga tümörü denir.  Omurga tümörleri toplumda giderek daha sık görülür. Çünkü kanser hastalıkları maalesef yaygınlaşmıştır. Özellikle kanserli hastalarda omurgaya sıçrama %30 – %50 gibi çok yüksek bir oranda seyreder.